Ποιοι Είμαστε

Η Πράξη «Θ-ink: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από αρχαιολόγους και συντηρητές αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και αφορούσε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και των Λόφων Φιλοπάππου, Νυμφών, Πνύκας που φιλοξενούν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο διάστημα της υλοποίησης της Πράξης, τα προγράμματα του Θ-ink παρακολούθησαν στους αρχαιολογικούς χώρους πάνω από 5000 μαθητές/τριες από 108 σχολικές μονάδες ενώ δημιουργήθηκε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, αποτελούμενο από έντυπα, χάρτες, φύλλα εργασίας, ταινίες, ψηφιακές παρουσιάσεις και περιηγήσεις κ.ά., το οποίο διατίθεται στους/στις εκπαιδευτικούς της χώρας μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και μιας δανειστικής μουσειοσκευής διαθέσιμη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων του νομού σας.

Η πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρώπης. Στόχος της ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με α) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της εξοικείωσή τους με τον μνημειακό πλούτο ως φορέα υλικών και άυλων αξιών για τις γενιές του σήμερα και του αύριο και β) το έργο της προστασίας και διατήρησής του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.