Άγρια και οικόσιτα ζώα

Χρονολόγηση: τέλος Εποχής Χαλκού – πρώιμη Εποχή Σιδήρου

Προέλευση: θέση Προφήτης Ηλίας, συντεταγμένες: 41° 01’ 676’’Ν/24ο 01’ 822’’ Ε (Φίλιπποι 6,σύμφωνα με τη Διδ. Διατριβή Λ. Χατζηλαζαρίδη, 2000)

Διαστάσεις:

i) Υποζύγιο: ύψος: 10,1 εκ., πλάτος: 21,2 εκ.

ii) Χελώνα: ύψος: 3,4 εκ., πλάτος: 4,2 εκ.

iii) Βοοειδές: ύψος: 3,2 εκ., πλάτος: 7,1 εκ.

Περιγραφή

Τα ζώα απεικονίζονται άλλοτε ανεξάρτητα και άλλοτε σχετιζόμενα με ανθρώπινες δραστηριότητες.

Παρατηρήσεις

Η απόδοση είναι σχηματική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια απεικόνιση υποζυγίου. Πιθανώς να πρόκειται για βοοειδή, αν κρίνουμε από τα κέρατα στο κεφάλι τους (εικ.1).Σε άλλη περίπτωση παρατηρείται παράθεση απεικονίσεων άγριων και οικόσιτων ζώων, όπως της χελώνας (εικ.2)και του φορτωμένου βοοειδούς, όπως υποδηλώνουν οι εγχαράξεις. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή εικονίζεται και ο ιδιοκτήτης του ζώου, ο οποίος το κρατά από ένα είδος χαλινού (εικ. 3).Τα τελευταία δύο σχέδια μάλλον χαράχθηκαν μεταγενέστερα των ανθρώπινων μορφών που απεικονίζονται μπροστά από το ζώο.

Στέλλα Ποιμενίδου, αρχαιολόγος, νυν ΕΦΑ Λέσβου (πρώην ΕΦΑ Καβάλας)

Διαλεκτός  – Δημήτριος  Μεγγίδης, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Καβάλας