Σκέψου πριν βάλεις το μελάνι σου!Ντοκιμαντέρ │ 2023 │ Διάρκεια: 22΄

Λίγα λόγια για την ταινία
Το ανεξέλεγκτο σύγχρονο γκράφιτι αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα μνημεία και τις αρχαιότητες τα οποία προσβάλλονται και καταστρέφονται με τρόπο ανεπανόρθωτο. Ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως αυτοί των Δυτικών Λόφων, βανδαλίζονται καθημερινά με γκράφιτι και οι συντηρητές αρχαιοτήτων καταβάλλουν ασταμάτητα υπέρμετρες προσπάθειες για να τα απομακρύνουν και να διατηρήσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Οι παράπλευρες αρνητικές επιπτώσεις των γκράφιτι και των αντιγκράφιτι υλικών διακρίνονται πάνω στα μνημεία, στο φυσικό περιβάλλον τους καθώς και στους εργαζόμενους για τον καθαρισμό τους.

Η ταινία μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Σκέψου πριν βάλεις το μελάνι σου!» παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο τις φθορές που προκαλεί το σύγχρονο γκράφιτι στην υλική υπόσταση και τις αξίες των μνημείων και τη χρονοβόρα και υψηλού κόστους διαδικασία απομάκρυνσης τους από τους συντηρητές αρχαιοτήτων. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και ευρύ κοινό, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το νεαρό κυρίως κοινό απέναντι στα μνημεία και το έργο για την προστασία τους.
Η ταινία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Θ-ink: το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία» από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.