Ένας εγχάρακτος άβακας παιχνιδιού στους Δελφούς

Χρονολόγηση: αρχαία ελληνική ή ρωμαϊκή περίοδος

Προέλευση: διάσπαρτος λίθος Π259, αρχαίο Γυμνάσιο, Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών

Διαστάσεις λιθοπλίνθου: 43×43×39 εκ.

Περιγραφή:

Εγχάρακτος άβακας παιχνιδιού, με 10×8 τετράγωνα, διαστάσεων 25×18εκ.

Παρατηρήσεις:

Σε έναν διάσπαρτο λίθο στην περιοχή του Γυμνασίου των Δελφών εντοπίζεται εγχάρακτος άβακας παιχνιδιού, με 10×8 τετράγωνα. Αντίστοιχοι άβακες έχουν βρεθεί σε πάμπολλες περιοχές, καθώς χρησιμοποιούνταν για ορισμένα, ιδιαιτέρως δημοφιλή, αρχαιοελληνικά παιχνίδια, όπως η πέττεια και οι πόλεις, αλλά και για το ρωμαϊκό ludus latruncolorum ή latrunculi. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια αποτελεί ότι ο άβακας είναι χαραγμένος στο ήμισυ της άνω επιφάνειας του λίθου, το άλλο ήμισυ του οποίου λειτουργούσε ως τοιχοβάτης· συνεπώς, είναι βέβαιο ότι οι παίκτες είχαν μπροστά τους τις μακρές πλευρές του άβακα με τα 10 τετράγωνα, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάθονταν στο δάπεδο και στηρίζονταν στον τοίχο.

Δήμητρα Μαρία Λάλα, ΕΦΑ Φωκίδας