Ένας κιθαρωδός των ρωμαϊκών χρόνων στους Δελφούς

Χρονολόγηση: 117-138 μ.Χ. (επί αυτοκράτορα Αδριανού)

Προέλευση: Θησαυρός των Αθηναίων, Ιερό του Απόλλωνος Πυθίου, Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών.

Διαστάσεις της ενεπίγραφης επιφάνειας της λιθοπλίνθου: 55×39 εκ.

Περιγραφή

Εγχάρακτο σχέδιο γυμνής, όρθιας, ανδρικής μορφής, στραμμένης προς τα δεξιά, που κρατάει λύρα.

Παρατηρήσεις

Η συνοδεία ενός ενεπίγραφου επισήμου κειμένου από ένα εγχάρακτο, και δη ανθρωπόμορφο, σχέδιο, δεν ήταν συνήθης κατά την αρχαιότητα. Ιδιαίτερο, συνεπώς, παράδειγμα συνιστά το εγχάρακτο σχέδιο ενός όρθιου, γυμνού κιθαρωδού, το οποίο συνοδεύει ένα τιμητικό ψήφισμα της πόλης των Δελφών για τον αθηναίο Θησέα Ηροξένου, ενός κατά τα άλλα άγνωστου προσώπου, το οποίο χαράχθηκε στον Θησαυρό των Αθηναίων κατά τον 2ο αι. μ.Χ. Η μορφή είχε ταυτισθεί αρχικά με τον Απόλλωνα και μάλιστα είχε θεωρηθεί ότι αντέγραφε κάποιο άγαλμα του ιερού. Ωστόσο, κατά μία άλλη άποψη, το σχέδιο παραπέμπει στην ιδιότητα του εικονιζομένου ως μουσικού, ενώ θελκτική είναι και η υπόθεση ότι επρόκειτο για κάποιον Πυθιονίκη.

Δήμητρα Μαρία Λάλα, ΕΦΑ Φωκίδας