Έξι από τα graffiti του περιβόλου του τύμβου Καστά της Αμφίπολης

Τα graffiti χαράχτηκαν πάνω σε μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη που ανήκαν στον περίβολο του τύμβου Καστά. Πρόκειται για 375 μέλη με τουλάχιστον 42 graffiti με ονόματα προσώπων. Μερικά από τα ονόματα είναι ελληνικά, ένα είναι λατινικό και τα υπόλοιπα θρακικά. Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά έξι από αυτά, ένα ελληνικό και πέντε θρακικά.

Νίκων

Διζάλκου

Ζίπας Δέη

Δαρόκου

Δουληβισίζε

Ἀδιδάλκου

Τα graffiti μελέτησε το 1940 ο καθηγητής Γεώργιος Μπακαλάκης, ο οποίος χρονολόγησε τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. περίπου, χωρίς να γνωρίζει ότι προέρχονταν από τον, άγνωστο τότε, περίβολο του τύμβου Καστά. Η απόδοτηςους στον περίβολο έγινε μετά την εύρεσή του ατηςους Μιχάλη Λεφατζή και Κατερίνα Περιστέρη, το 2012. Τα μέλη αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί σε φράγμα του Στρυμόνος κατά τον Μεσαίωνα και ανασύρθηκαν το 1930-1931. Πρόκειται για ορθογώνια μέλη με περιτένεια, καθώς και γείσα με συμφυείς κεράμους κορινθιακού τύπου, χωρίς υδρορρόη σίμη. Έχουν μήκος 1,189 μ., πλάτος 66-82 εκ. και πάχος 25-35 εκ.

Τα ονόματα έχουν ύψος 4-10 εκ. και η χάρατηςους πρέπει να έγινε στο πρώτο τέταρτο του 1ου αι. π.Χ., το έτος 88 π.Χ. και τα αμέσως επόμενα έτη, όταν οι Θράκες, υποκινούμενοι από τον Μιθριδάτη, κατέλαβαν την Αμφίπολη και προκάλεσαν καταστροφές στην ακμάζουσα πόλη. Μερικά ονόματα έχουν χαραχττηςτις πλάγιες και μη ορατές πλευρές των μαρμάρων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα ονόματα χαράχτηκαν όταν τα αρχιτεκτονικά μέλη του περιβόλου είχαν ήδη αποσπασθεί από την αρχιτηςους θέση.

Η ασφαλής χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών του περιβόλου από τον Γ. Μπακαλάκη, με βάση τα τεχνοτροπικά στοιχεία του γείσου, ενισχύει, εκτός των άλλων, τη χρονολόγησης της δεύτερης φάσης του λαμπρού μακεδονικού τάφου του τύμβου Κασττης πως δείχνουν όλα τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, ο μακεδονικός τάφος του τύμβου Καστά πρέπει να ιδρύθητηςτις αρχές του 3ου αι. π.Χ. και να επαναχρησιμοποιήθηκε με προσθήκες (γλυπτά, μαρμάρινες επενδύσεις στο εσωτερικό του και περίβολος στον τύμβο), στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Παναγιώτης Φάκλαρης, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας