Ακιδογραφήματα σε τοιχογραφημένους ναούς της Κεντρικής Εύβοιας

Στην Κεντρική Εύβοια εντοπίζονται ακιδογραφήματα σε ορισμένους ναούς με μεταβυζαντινή ζωγραφική. Το μόνο γνωστό παράδειγμα από τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν το πρόσφατα μελετημένο συνόλου ακιδογραφημάτων, στο καθολικό της Παναγίας Περιβλέπτου στα Πολιτικά, ιδιαίτερα ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης, ποικιλίας και ποσότητας. Ειδικότερα, πρόκειται για μεγάλο αριθμό χαραγμάτων, τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες· στα ακιδογραφήματα με απεικονίσεις πλοίων, σε αυτά με διακοσμητικά μοτίβα και στις εγχάρακτες επιγραφές. Τα 27 εξ αυτών με χρονολογίες ανάγονται από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα.

Ένα ακόμη σχετικό παράδειγμα, άγνωστο στη βιβλιογραφία,  αποτελεί το καθολικό του Αγίου Νικολάου στην Άνω Βάθεια, με τοιχογραφίες που μπορούν να χρονολογηθούν στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου έως την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα, όπου εντοπίζονται χαράγματα κυρίως στον νάρθηκα. Ειδικότερα, στην παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, στον δυτικό τοίχο του νάρθηκα, στο σημείο που ο Πύρινος ποταμός καταλήγει στο στόμα του Βύθιου δράκοντα, διακρίνεται χάραγμα ολόσωμης μετωπικής μορφής, πιθανώς ιερέα (εικ. 1). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτός, που χάραξε τη μορφή του αμαρτωλού ιερέα στην παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, θέλησε να συμπληρώσει, με το δικό του τρόπο, το έργο του ανώνυμου ζωγράφου σχετικά με τις εικονιζόμενες τιμωρίες των αμαρτωλών. Επίσης, το χάραγμα του 1608 στην παράσταση της Επίσκεψης του αγίου Αντωνίου στον άγιο Παύλο της Θηβαΐδας στον νάρθηκα του ναού μάς παρέχει ένα terminus postquem για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών.  Επιπλέον, στην παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, διακρίνονται άτεχνα χαράγματα ιστιοφόρων πλοίων, όπως και στην παράσταση της Επίσκεψης του αγίου Αντωνίου στον άγιο Παύλο της Θηβαΐδας. Στην τελευταία παράσταση διαβάζεται το όνομα:  

Γεώργιος Β. Μπουρμάς

Δίπλα στη μορφή του αγίου Αντωνίου υπάρχουν δυσανάγνωστες λέξεις, μεταξύ αυτών διαβάζεται:

ἔτους αχη (1608)

και πιο κάτω:

1789 Ἀπριλίου»(εικ. 2)

Επίσης, στο κάτω μέρος του ενδύματος της μορφής του προφήτη Ηλία διαβάζεται:

Κων. Πετρογιάννης / 6 Δεκεμβρίου 1927

 Σημειώνεται ότι τα  επώνυμα Μπουρμάς και Πετρογιάννης  υπάρχουν και σήμερα στην Εύβοια.

Τέλος, στο Καθολικό της Μονής Αγίου Δημητρίου, στον Καταρράκτη Οκτωνιάς υπάρχουν αρκετά χαράγματα, επί των τοιχογραφιών οι οποίες χρονολογούνται το 1633/36, σύμφωνα με διατηρούμενη στον ναό κτητορική επιγραφή. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακιδογραφήματα ιστιοφόρων πλοίων, τα οποία εντοπίζονται στην παράσταση του Οράματος του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας, στον νότιο τοίχο του Ιερού, ενώ στην παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, στον δυτικό τοίχο του κυρίως ναού υπάρχουν πολλά χαράγματα με ονόματα και νεώτερες χρονολογίες.

Α. Κωσταρέλλη, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Εύβοιας