Ανθρωπόμορφα χαράγματα σε ενεπίγραφο λίθο

Χρονολόγηση: απροσδιόριστη

Προέλευση: Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών (Μ.Δ. 3331)

Διαστάσεις: ύψος: 41,4 εκ, μέγιστο μήκος: 101 εκ., πλάτος 100 εκ.

Περιγραφή

Σε μία από τις στενές όψεις ορθογώνιου λίθου, στην κύρια επιφάνεια του οποίου χαράχθηκε κατά τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. τιμητικό ψήφισμα για κάποιον ρόδιο Κλεόνικο Κλεοκράτους, διακρίνονται, αδρομερώς αποδοσμένες, τέσσερις σχηματοποιημένες ανθρωποειδείς μορφές (εικ. 2). Όλες αποδίδονται άκαμπτες, μετωπικές, με στιβαρό κορμό, μεγάλες κεφαλές και με ανοικτά τα χέρια και τα πόδια, εκτός από τη δεύτερη από αριστερά, τα πόδια της οποίας δηλώνονται ως παράλληλες ράβδοι. Η τρίτη, πιθανώς γυναικεία μορφή, αν ληφθεί υπόψη η δήλωση στήθους, κρατεί με το αριστερό χέρι ταινία (;) και με το δεξί δυσδιάκριτο αντικείμενο, το οποίο μοιάζει διμερές, με ορθογώνια βάση και υψηλό, στενότερο φερόμενο τμήμα.

Παρατηρήσεις

Στερούμενες καλλιτεχνικών αξιώσεων, οι μορφές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την ερμηνευτική τους προσέγγιση. Πιθανώς χαράχθηκαν σε εποχή κατά την οποία ο ενεπίγραφος λίθος είχε αποκτήσει άλλη χρήση από την αρχική, ίσως ως δομικό στοιχείο κατασκευής. Το γεγονός, επίσης, ότι σε δύο από τις μορφές, την τρίτη και την τέταρτη, υποδηλώνεται σαφώς το φύλο τους ως γυναικών, ίσως υποδεικνύει ότι η χρονολόγησή τους συντελέστηκε πριν από την επικράτηση του χριστιανισμού. Ο Bourguet, στη μοναδική μνεία των χαραγμάτων στη βιβλιογραφία, κάνει λόγο για τον παιδικό τρόπο με τον οποίο αποδόθηκαν οι μορφές.

Νικόλαος Πετρόχειλος, ΕΦΑ Φωκίδας