Αντιστασιακό χάραγμα στο Ιερό του Ολυμπίου Διός

Χρονολόγηση χαράγματος: α΄ μισό της δεκαετίας του 1940

Προέλευση: Ιερό του Ολυμπίου Διός, Αθήνα

Διαστάσεις: 15 x 10 εκ.

Περιγραφή

Χάραγμα στη νοτιοανατολική γωνία του στυλοβάτη του ιερού, όπου αναγράφονται οι λέξεις Ε.Λ.Α.Σ και Ε.Α.Μ, η μία κάτω από την άλλη.

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο χάραγμα αναφέρεται στη μαζική αντιστασιακή οργάνωση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και του στρατιωτικού της σκέλους, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ), κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Χαράγματα της περιόδου εκείνης συναντώνται σε διάφορα αρχαία μνημεία της πόλης, όπως για παράδειγμα στα μνημεία της Ακρόπολης, στο ναό του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά, αλλά και στο Ιερό του Ολυμπίου Διός. Συνήθως, τα χαράγματα αποτυπώνουν ονοματεπώνυμα στρατιωτών των κατοχικών δυνάμεων, αλλά και άλλης φύσης, όπως για παράδειγμα το συγκεκριμένο.

Το Ιερό του Ολυμπίου Διός αποτελεί ένα μνημείο που βρέθηκε στη δίνη των τραγικών γεγονότων του Δεκεμβρίου του 1944. Σημάδια από αυτά τα γεγονότα υπάρχουν ακόμα και σήμερα σε πολλά σημεία της κρηπίδας και των κιόνων του, όπου παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός με ίχνη από πρόσπτωση βλημάτων. Δεν γνωρίζουμε το χάραγμα αυτό εάν προηγήθηκε εκείνων των γεγονότων – υπόθεση που πιθανώς ευσταθεί περισσότερο – ή αν είναι σύγχρονό τους. Στις μέρες μας, καλύφθηκε προσωρινά με σκυρόδεμα, για τις ανάγκες κατασκευής του ικριώματος εργασίας, στο πλαίσιο του Έργου Στερέωσης και Συντήρησης του μνημείου, το οποίο εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. 

Φώτης Κατέβας, συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης-μουσειολόγος,

ΕΦΑ Πόλης Αθηνών