Βάση βυζαντινού εφυαλωμένου αγγείου με εγχάρακτη σκωπτική επιγραφή

Χρονολόγηση αγγείου: 13ος αι.

Προέλευση: Άργος, σωστική ανασκαφική έρευνα της 5ης ΕΒΑ στο οικόπεδο Σελλή. Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας. [δεν έχει αρ. ευρ.]

Διαστάσεις: μέγιστο σωζόμενο ύψος: 2,3 εκ., διάμετρος βάσης: 9 εκ. 

Περιγραφή

Τμήμα βάσης και σώματος ανοιχτού εφυαλωμένου αγγείου (πιθανώς πινακίου), με αποσπασματικά σωζόμενη εικονιστική παράσταση στην εσωτερική του επιφάνεια, αποδοσμένη με αδρή χάραξη και σποραδικές καστανές κηλίδες (Incised / Coloured Sgraffito Ware). Εικονίζεται ανθρώπινη μορφή, ίσως γυναικεία, από την οποία σώζεται μόνο το κεφάλι, που είναι στραμμένο προς τα αριστερά, με αδιάγνωστο αντικείμενο μπροστά της (ίσως φαλλό). Πάνω από τη μορφή υπάρχει μικρογράμματη εγχάρακτη επιγραφή σκωπτικού χαρακτήρα, από την οποία διαβάζονται τα εξής: 

Παρατηρήσεις

Η Α. Οικονόμου-Laniado, που δημοσίευσε το εύρημα, δεν αποκλείει η παράσταση να συνδέεται με την αποκοπή του ανδρικού μορίου, που αποτελούσε ποινή για το αδίκημα της κτηνοβασίας.

Οι σκωπτικές επιγραφές δεν ήταν άγνωστες στη βυζαντινή εφυαλωμένη κεραμική, αλλά αριθμούν ελάχιστα, γνωστά τουλάχιστον, παραδείγματα. Η πιο γνωστή επιγραφή προέρχεται από γραπτό πολύχρωμο πινάκιο από λευκό πηλό, που έχει βρεθεί στην Αρχαία Κόρινθο, με ανδρική μορφή αποδοσμένη μετωπικά και με τα χέρια υψωμένα σαν να δέεται, όπου εκατέρωθέν της υπάρχει η γραπτή επιγραφή

«Πολα τα ετη τον / κ[ε]ραταδ[ω]ν».

Λόγω της σπανιότητας και της ακραίας θεματικής τους, τα συγκεκριμένα αγγεία είναι πιθανό να αποτελούσαν ειδικές παραγγελίες.

Αναστασία Βασιλείου, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Αργολίδας