Βάση βυζαντινού εφυαλωμένου αγγείου με εγχάρακτη «επιγραφή»

Χρονολόγηση αγγείου: α΄ μισό 13ου αι.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: Άργος, σωστική ανασκαφική έρευνα της 5ης ΕΒΑ στο οικόπεδο Γ. Κοντογιάννη. Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας. [δεν έχει αρ. ευρ.]

Διαστάσεις: μέγιστο σωζόμενο ύψος: 3,3 εκ., διάμετρος βάσης: 5,5 εκ.

Περιγραφή

Τμήμα βάσης και σώματος ανοιχτού εφυαλωμένου αγγείου με αποσπασματικά σωζόμενη παράσταση ζώου στην εσωτερική του επιφάνεια, αποδοσμένη με την επιπεδόγλυφη τεχνική (Champlevé Ware). Παριστάνεται μακρύλαιμο ζώο (ίσως άλογο), στραμμένο προς τα δεξιά. Ο κάμπος ποικίλλεται με γραμμικά και φυτικά μοτίβα, ενώ το σώμα του ζώου φέρει στο κέντρο πράσινη υαλώδη κηλίδα. Επάνω στο σώμα του έχουν χαραχτεί σύμβολα, καθώς και πεζά και κεφαλαία γράμματα.

Παρατηρήσεις

Τα συγκεκριμένα γράμματα και σύμβολα δεν φαίνεται να συνιστούν επιγραφή. Σε δύο αγγεία της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών (μία κούπα και ένα κλειστό αγγείο), που χρονολογούνται στην εποχή της τουρκοκρατίας, εικονίζεται πτηνό και δίπλα του ή από πάνω του έχουν χαραχτεί γράμματα και σύμβολα. Οι μελετητές τους εικάζουν ότι αποδίδουν την ακατάληπτη γλώσσα των πτηνών. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται τα συγκεκριμένα γράμματα και σύμβολα να έχουν μαγικό συμβολισμό (voces magicae) ή να πρόκειται για κάποιου είδους ξόρκι. Επιγραφές μαγικού περιεχομένου (ξόρκια ή κατάρες) μας είναι γνωστές από την πρωτοβυζαντινή κεραμική.

Αναστασία Βασιλείου, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Αργολίδας