Εγχάρακτα παιχνίδια από την παλαιοχριστιανική Έδεσσα

Χρονολόγηση: 5ος – 6ος αι. μ.Χ.

Προέλευση: αρχαιολογικός χώρος Έδεσσας

Διαστάσεις: 75×55 εκ., 105×59 εκ.

Παρατηρήσεις

Τα εγχάρακτα επιτραπέζια παιχνίδια (tabula lusoria) ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στις περισσότερες πόλεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Απαντούν συνήθως σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν ή διέρχονταν άνθρωποι, σε δρόμους, πλατείες ή χώρους δημοσίων κτηρίων, θέσεις που υποδεικνύουν τη συχνή τους χρήση.

Στην Έδεσσα των πρώιμων χριστιανικών χρόνων, τέτοιου είδους παιχνίδια έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία, όπως π.χ. σε μαρμάρινες πλάκες κατά μήκος της κεντρικής οδού της πόλης, σε σχιστολιθικές πλάκες της περίστυλης αυλής μιας κρήνης (εικ. 1), αλλά και σε μαρμάρινο κατώφλι (εικ. 2).

Αποτελούνται από χαράγματα κύκλων που διαιρούνται σε οκτώ διάχωρα. Τα χαράγματα αυτού του τύπου, γενικώς, αναγνωρίζονται ως μια κυκλική εκδοχή της τρίλιζας, ερμηνεία την οποία τμήμα της σύγχρονης έρευνας θέτει υπό αμφισβήτηση.

Γεώργιος Σταλίδης, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Πέλλας