Εγχάρακτος λίθος από τους Θησαυρούς στην περιοχή του Θεάτρου

Χρονολόγηση χαραγμάτων: 5ος– 6οςαι. μ.Χ.

Προέλευση: περιοχή των ‘Θησαυρών του Θεάτρου’, Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών.

Διαστάσεις: μέγιστο μήκος: 72 εκ., πλάτος: 35 εκ., μέγιστο ύψος: 32 εκ. 

Περιγραφή

Εγχάρακτος λίθος με σταυρό και Δένδρο της ζωής 

Παρατηρήσεις

Μετά το διάταγμα του Θεοδοσίου Α’ και το κλείσιμο του μαντείου των Δελφών, ξεκίνησε ο σχηματισμός της πρώτης χριστιανικής κοινότητας στην περιοχή. Οι ένθερμοι υποστηρικτές της ελευθέρα εκφραζόμενης πλέον θρησκείας τους, δεν έχαναν ευκαιρία να εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους, χαράζοντας τα σύμβολα της πίστης τους πάνω στους λίθους των ήδη υπαρχόντων μνημείων.

Στην περιοχή των Θησαυρών του θεάτρου, ανάμεσα σε διάσπαρτα οικοδομικά κατάλοιπα, βρίσκεται ο συγκεκριμένος εγχάρακτος λίθος, ο οποίος εικονίζει αριστερά το Δένδρο της ζωής (κυπαρίσσι), το οποίο προοιωνίζει τη σταύρωση του Χριστού και παραπέμπει στην αιώνια ζωή και τον παράδεισο (Γένεσις, Β 12-17). Στο εγχάρακτο αυτό μικρό χριστιανικό δίδαγμα ακολουθεί ο ανισοσκελής σταυρός, ο οποίος περικλείεται σε τετράγωνο στα δεξιά, ολοκληρώνοντας το μήνυμα που μεταφέρεται από τον πιστό. Στην περιοχή των Θησαυρών υπάρχουν και άλλα διάσπαρτα μέλη, εγχάρακτα, αλλά και ανάγλυφα, που παραπέμπουν σε επανάχρηση των αρχιτεκτονικών μελών των Θησαυρών κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο.

Μαριλένα Χρυσούλα Τσακουμάκη, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Φωκίδος