Εγχάρακτος λατινικός σταυρός σε αρχιτεκτονικό μέλος κτηρίου

Χρονολόγηση χαράγματος: απροσδιόριστη, 5ος-6οςαι. μ.Χ. κ.εξ.

Προέλευση: διάσπαρτος λίθος (ΑΜΔ 35891), Γυμνάσιο Δελφών, Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών

Διαστάσεις λίθου: μέγιστο ύψος: 102 εκ., μήκος 80 εκ.

Περιγραφή

Αρχιτεκτονικό μέλος κτίσματος σε δεύτερη χρήση. Κοσμείται, στην εμπρόσθια όψη, με το θέμα του σταυρού, ο οποίος καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την έκταση του λίθου. Ο σταυρός είναι ανισοσκελής και ελεύθερος, λατινικού τύπου, με πεπλατυσμένες απολήξεις, ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της απόδοσης τους ως ελαφρά κοίλες, κατά την αντίστοιχη τυπολογία. Τα διάχωρα των κεραιών είναι ακόσμητα. Πάνω δεξιά διακρίνεται κυκλική κοιλότητα, που αφορά στην πρώτη χρήση του αρχιτεκτονικού μέλους ως κατώφλι.

Παρατηρήσεις

Η τυπολογία του συγκεκριμένου σταυρού χρησιμοποιείται από τον 5o-6οαι μ.Χ. κ.εξ. Οι διαστάσεις του λίθου και ο τρόπος ενσωμάτωσης του σταυρού παραπέμπουν σε αντιγραφή ανάγλυφου παλαιοχριστιανικού θωρακίου ναού. Σημειώνεται ότι μέχρι την ανασκαφή της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, το γυμνάσιο καλύπτονταν από την Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η οποία, σύμφωνα με επιγραφή, ολοκληρώθηκε το 1743, ενώ στην περιοχή υπήρχε παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ουαι μ.Χ.

Μαριλένα Χρυσούλα Τσακουμάκη, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Φωκίδος