Ενεπίγραφος κίονας με ονόματα προσκυνητών

Χρονολόγηση κίονα: 2ος αι π.Χ.

Προέλευση: αρχαία Πολυρρήνια (ιδιοκ. Δ. Μυλωνάκη-υπόδειξη Γ. Σφακιανάκης), πιθανότατα σε θέση ιερού αφιερωμένου στη θεά Ήρα. Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου, αρ. ευρ. Ε33.

Διαστάσεις: ύψος: 102 εκ., διάμετρος: 35 εκ.

Περιγραφή – παρατηρήσεις

Η αρχαία Πολυρρήνια βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης και αναπτύσσεται εκτός και, κυρίως, εντός του σύγχρονου ομώνυμου παραδοσιακού οικισμού. Υπήρξε μια από τις σημαντικές πόλεις της Κρήτης κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής.

Η λατρεία της Ήρας επιβεβαιώνεται στην περιοχή από επιγραφικές και νομισματικές μαρτυρίες και προκύπτει από τον στίχο (γραμμή 16) της επιγραφής,

Ἥρα

(στην Ήρα. )

Ο σπόνδυλος προέρχεται από αρράβδωτο κίονα από γκρι ασβεστόλιθο. Φέρει επιγραφή με ανθρωπωνύμια πιστών στο ιερό της θεάς Ήρας. Τα ονόματα έχουν χαραχθεί στην περίμετρο του κίονα. Η πλειοψηφία αυτών συναντώνται στην πρόσθια επιφάνεια. Τα υπόλοιπα, στην πίσω πλευρά του κίονα, είναι χαραγμένα πιθανώς σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα ονόματα απαντούν, είτε με γράμματα μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μια ελαφρά κλίση, και άλλα πάνω σε ονόματα προγενέστερης χάραξης. Ένα όνομα είναι χαραγμένο με συντετμημένο τρόπο, ενώ αρκετά επαναλαμβάνονται, όπως Τασκάδας.

 Μαρία Σκόρδου, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Χανίων