Ενεπίγραφος σκύφος από την Κηφισιά

Χρονολόγηση αγγείου: 480-465 π.Χ

Προέλευση / τόπος φύλαξης: Κηφισιά. Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς, αρ. ευρ. Κ 622 / Επιγραφικό Μουσείο

Διαστάσεις: ύψος: 8,2εκ., μέγιστη διάμετρος: 10,3 εκ.

Περιγραφή

Μελαμβαφής πήλινος σκύφος, ο οποίος αποτέλεσε κτέρισμα κεραμοσκεπούς τάφου. Η επιφάνειά του φέρει χαραγμένα, μετά την όπτηση, τετράπλευρο πλαίσιο που περιβάλλει τα ονόματα:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟ ΔΙΟΔΟΤΟ ΔΑΙΣΙΜΟ ΑΡΡΙΦΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΣ ΕΥΚΡΙΤΟ

και στη βάση του αγγείου ΔΡΑΠΕΤΗΣ.

(α)                          Ἀριστείδο 

Διοδότο

Δαισίμο 

Ἀρρίφρονος

Περικλέος

Ε{ὐ}κρίτο

(β)                          Δραπέτης

Παρατηρήσεις

Ο Αρρίφρων είναι σπάνιο ανδρικό όνομα που το έφεραν δυο μέλη της οικογένειας του Περικλέους Ξανθίππου Χολαργέως, ο παππούς και ο μεγαλύτερος αδελφός του. Οι επιφανείς αθηναίοι πολίτες πιθανόν βρέθηκαν σε συμπόσιο, που τους σέρβιρε ο Δραπέτης, ίσως κάποιος δούλος, που κράτησε το αγγείο ως ενθύμιο, λόγω της σπουδαιότητας των προσώπων. Χάραξε το όνομα του στη βάση του αγγείου και αποκαλύφθηκε στο τάφο του.

Γαλήνη Δασκαλάκη, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής