Επιγραφή στον βορειοδυτικό κίονα του Ναού του Ολυμπίου Διός

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ: 1835
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ναός Ολυμπίου Διός, Αθήνα, βορειοδυτικός κίονας

Περιγραφή – παρατηρήσεις
Το 1835 έγινε η πρώτη σωστική επέμβαση στον ναό του Ολυμπίου Διός, όταν συμπληρώθηκε με μάρμαρο ο πρώτος σπόνδυλος του βορειοδυτικότερου κίονα, στη νοτιοανατολική γωνία του ναού. Στη συμπλήρωση του σπονδύλου χαράχθηκε η επιγραφή:

ἐπεσκευάσθη ἐν ἔτει 1835

υπόμνηση της μέριμνας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για την προστασία των μνημείων, και απτή απόδειξη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του.
Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα (1834-1836), η δράση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επικεντρώθηκε στην Ακρόπολη και στη διαμόρφωση σε μουσείο του ναού του Ηφαίστου και της Αθηνάς στην αρχαία Αγορά της Αθήνας. Η στερέωση με απλό τρόπο, σύμφωνα με την οικοδομική παράδοση της εποχής, του κίονα του ναού του Ολυμπίου Διός αποτελεί τη μόνη άλλη επέμβαση της ίδιας περιόδου. Ένα από τα πιο σημαντικά κτίσματα του Αδριανού, ηγέτη μίας από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες που υπήρξαν ποτέ, έλκει το κρατικό ενδιαφέρον.
Είχε προηγηθεί, στις 25 Αυγούστου / 6 Σεπτεμβρίου 1834, τρεις μήνες πριν τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα, επίσκεψη του Όθωνα στην πόλη, στη διάρκεια της οποίας εισήλθε από την Πύλη του Αδριανού, απ’όπου κρεμόταν δάφνινο στεφάνι με την επιγραφή: Αἵδ΄ εἰσιν Ἀθῆναι, ἡ τέ Θησέως και Ἁδριανοῦ, Όθωνος νῦν ἡ πόλις.
Τα χρόνια του Αδριανού ήταν για την Αθήνα περίοδος άνθησης και προόδου. Ίσως με την τελετή υποδοχής του Όθωνα και την επέμβαση στον ναό, να αναζητήθηκαν σημεία συνάντησης με τον ρωμαίο αυτοκράτορα που αγάπησε και ευεργέτησε την Αθήνα και στόχευσε στην προβολή της ως πανελλήνιο κέντρο, για να τιμηθεί από τους Αθηναίους ως σωτήρ καὶ κτίστης.

Νίκη Σακκά, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Πόλης Αθηνών