Επιτύμβια στήλη με ιστορικό χάραγμα

Χρονολόγηση επιτύμβιας στήλης: β’ μισό 2ου  αι. μ.Χ.

Τόπος φύλαξης: Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους Ορεστικού, αρ. ευρ. 39 (στη βιβλιογραφία η εν λόγω στήλη συναντάται κυρίως ως ΕΑΜ 196)

Διαστάσεις: 148×55×22 εκ.

Περιγραφή

Ακέραια, λίθινη, παραλληλεπίπεδη ενεπίγραφη στήλη με εγγεγραμμένη αετωματική επίστεψη. Το σύνολο της διακόσμησης αποδίδεται εγχάρακτα. Στην κύρια όψη, παραστάδες δηλωμένες με ταινίες επιστέφονται από αέτωμα με επιστήλιο και ακρωτήρια. Στις άνω γωνίες της οριζόντιας απόληξής της υπάρχουν σχηματοποιημένες παλάμες. Εσωτερικά της κορυφής του αετώματος εγγράφεται σε δακτύλιο εξάφυλλος ρόδακας. Αριστερά και δεξιά του δακτυλίου έχουν χαραχθεί τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία, αντίστοιχα, ψηφία του έτους 1898, ενώ κάτω από αυτόν το όνομα.

18 (ρόδακας) 98

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η αρχαία επιγραφή με το όνομα της νεκρής και το πατρωνυμικό απαντά κάτω από το γείσο, σε αβαθές ορθογώνιο αρχιτεκτονικό διάχωρο που δημιουργεί διπλή ταινία:

Φίλα Παρμε │ νίωνος· ἡρω │ []ς χαῖρεvac.

Παρατηρήσεις

Το 1898 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ χαράχθηκε από τον ιδιοκτήτη της οικίας στην οποία ήταν εντοιχισμένη η στήλη. Πράξη, εκτός από εκδήλωση κτήσης, ενδεικτική της διαχρονικής ανάγκης του ανθρώπου να εγγράφει στοιχεία της ταυτότητάς του και να αποτελεί μέρος της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης. Το εν λόγω επιγραφικό χάραγμα αποτελεί ιστορικό τεκμήριο, καθώς μαρτυρά μέρος της βιογραφίας του μνημείου πριν από την έκθεσή του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους Ορεστικού.

Πολυτίμη Αντωνιάδου, αρχαιολόγος – μουσειολόγος, ΕΦΑ Καστοριάς