Επιτύμβια στήλη με νεότερα χαράγματα

Χρονολόγηση επιτύμβιας στήλης: 390-370 π.Χ.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: εντοπίστηκε σε δεύτερη χρήση στο Βρανά Μαραθώνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 6247.

Διαστάσεις: ύψος: 82 εκ., πλάτος: 43 εκ.

Περιγραφή

Άνω τμήμα επιτύμβιας στήλης, με ανθεμωτή επίστεψη και παράσταση σε ρηχό, εισέχον πεδίο. Απεικονίζονται δύο αντωπές, ιστάμενες μορφές, μία γυναικεία με αγγείο στο χέρι και μία γενειοφόρος ανδρική. Ανάμεσα στην επίστεψη και το πεδίο της παράστασης, δίστιχη επιγραφή Ἀρχίππη Καλλέως / Ῥαμνουσίου. Σε δεύτερη χρήση της στήλης χαράχθηκαν χρονολογίες, αρχικά πρώτα και ολόκληρα οικογενειακά ονόματα σε μεγαλογράμματη γραφή. Το σωζόμενο στα τέλη του 19ου αι. κάτω μέρος του λίθου έφερε περισσότερα χαράγματα με κατακόρυφη φορά.

Σ. ΖΗΓΟΗΟ 1890

Ε. Δ. ΣΙΝΤΗΣ 1916

1912   Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΣΙΔ

ΣΙΔΕΡΗΣ 1895

Π. ΚΑΛΜΠ ΑΚ

Σ. ΖΗΓ

ΣΩΤ[ΡΙΟΣ

ΜΑ[ΚΕΔΟ / 1893??

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

1877

ΙΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Παρατηρήσεις

Η στήλη χρησιμοποιούνταν, από τα χρόνια της Επανάστασης (πρώτη αναφορά) έως τα τέλη του 19ου αι. τουλάχιστον (τελευταία αναφορά), ως κάθισμα μπροστά στην εκκλησία της μονής του Αγίου Γεωργίου στον Βρανά Μαραθώνα. Κατά τη χρήση της αυτή δέχθηκε στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. χαράξεις ονομάτων και χρονολογιών στην ταινία της επίστεψης, εκατέρωθεν της αρχαίας επιγραφής, στο πλαίσιο και στο πεδίο της παράστασης (με οριζόντια και κάθετη φορά), καθώς και κάτω από αυτήν, πιθανότατα από επισκέπτες της εκκλησίας. Διακρίνεται χάραξη μέρους ορισμένων ονομάτων δύο φορές, σε προσφορότερο από το αρχικά επιλεχθέν σημείο του λίθου. Αποτελεί δείγμα της συχνά μαρτυρούμενης ματαιοδοξίας Ελλήνων και ξένων να θέλουν να διατηρήσουν το όνομά τους χαράζοντάς το πάνω σε ένα αρχαίο μνημείο.

Δρ. Χρυσάνθη Τσούλη, αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο