Επιτύμβιο ανάγλυφο μακεδονικού τύπου με νεότερα χαράγματα

Χρονολόγηση αναγλύφου: β΄ μισό 3ου αι. μ.Χ.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: εντοπίστηκε σε δεύτερη χρήση εντοιχισμένο στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Sveti Vrač (ΝΔ Βουλγαρία). Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 3239.

Διαστάσεις: ύψος: 47 εκ., πλάτος: 42 εκ.

Περιγραφή

Επιτύμβιο ανάγλυφο ακανόνιστου τετράγωνου σχήματος με αποστρογγυλεμένες γωνίες. Απεικονίζονται τέσσερις προτομές μιας οικογένειας, στο άνω μέρος οι γονείς και, κάτω ατηςούς, τα παιδιά. Εκατέρωθεν των κεφαλών των παιδιών χαράχθηκε στη δεύτερη χρήση του έργου, το 1861, επιγραφή, που ταυτίζτηςτις μορφές τηςους Αγίους Αναργύρους. Το έργο στάλθηκε στο Μουσείο το 1866 από τον υποπρόξενο Σερρών.

ΕΤΟΥΣ 1861

Η ΑΓΙΗ

ΑΝΑΡ

ΓΙΡΗ

 

ΑΡΧΙΝΩΤΗΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗ

ΣΙΤΗΣΟΥΣ ΑΓΙΟΣ

ΑΝΑΡΓΙΡΟΥΣ. ΦΕ

ΥΡΟΥΑΡΙΟΥ 20

1861

ΚΟΣΜ

Α ΚΑΙ

ΔΑΜΙΑ

ΝΟΥ

 

Παρατηρήσεις:

Το έργο αποτελεί δείγτηςτης επανερμηνείας αρχαίων μνημείων ατηςους Χριστιανούς. Η παράσταση του ρωμαϊκού ζεύγους και των παιδιών του ερμηνεύτηκε ως παράσταση των Αγίων Αναργύρων και το ανάγλυφο επαναχρησιμοποιήθηκε για να μνημονεύσει τη θεμελίωτηςτης ομώνυμης εκκλησίας τον Φεβρουάριο του 1861, ταυτίζοντας επιγραφιτηςτις παιδικές μορφές  τηςους αδελφούς Κοσμά και Δαμιανό. Πέρα από την εικονογραφική αντιστοιχία, η χριστιανική ερμηνεία πρέπει να βασίστηκε και στην προέλευση του αρχαίου μνημείου από τη συγκεκριμένη περιοχή, όπου, εξαιτίας των ιαματικών πηγών, η λατρεία των θεραπευτών Αγίων Αναργύρων είχε μακρότατη παράδοση.

Δρ. Χρυσάνθη Τσούλη, αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο