Ζεύγος ονομάτων στο Τείχος Δυμαίων

Στη ΝΑ όψη γωνιαίου λίθου της κύριας πύλης του Τείχους Δυμαίων, αριστερά ως προς τον εισερχόμενο,  εντοπίζονται δύο χαράγματα (σχ. 4).

Μέγιστο μήκος λίθου: 193 εκ., ύψος: 105 εκ., πλάτος: 73 εκ.

α) Στην άνω αριστερή γωνία. Ύψος γραμμάτων: 5,5-6,5 εκ. 

Λέων̣̣ο̣ς̣ 

Πάνω από το πρώτο γράμμα διακρίνεται επάλληλη οξεία γωνία, που ενδεχομένως οφείλεται σε μια πρώτη απόπειρα χάραξης, η οποία εγκαταλείφθηκε για να επαναληφθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η αδρή επιφάνεια του λίθου στο συγκεκριμένο σημείο έχει επηρεάσει τη χάραξη, που είναι αρκετά βαθιά, αλλά ανώμαλη, αποτελούμενη από μικρές επάλληλες κρούσεις. Με βάση το σχήμα των γραμμάτων, το χάραγμα χρονολογείται στο τέλος του 4ου-3ος αι. π.Χ.

β) Στο κέντρο του λίθου. Ύψος γραμμάτων: 3,4 εκ.  

Νικ

Η χάραξη έχει γίνει με λεπτό εργαλείο και είναι ρηχή, αλλά πολύ επιμελημένη. Το σταθερό ύψος των γραμμάτων και το ανισοσκελές Ν χρονολογούν το χάραγμα στο α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.

Τα δύο ονόματα χαράχτηκαν στο πιο πολυσύχναστο σημείο της ακρόπολης του Τείχους Δυμαίων, όπου κάθε εισερχόμενος από την κύρια πύλη θα τα έβλεπε εύκολα. Δεν συσχετίζονται, καθώς απέχουν μεταξύ τους χρονικά, αν και η μιμητική χάραξη παρόμοιων graffiti σε ένα μέρος δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Η εκδοχή να είχαν κι άλλους στίχους δεν τεκμηριώνεται.

Η χρήση του κοινού ονόματος Λέων σε γενική, είναι πιθανό να παραπέμπει σε μια δήλωση κτήσης ή κατοχύρωσης από κάποιον επαγγελματία δραστηριοποιούμενο στη συγκεκριμένη θέση.

Το θέμα ΝΙΚ είναι κοινό σε πολλά ονόματα. Η επιμελημένη χάραξη και η καλή κατάσταση διατήρησης του λίθου στο συγκεκριμένο σημείο δεν δικαιολογούν την εξαφάνιση κάθε ίχνους άλλου γράμματος. Πιθανότατα η χάραξη δεν ολοκληρώθηκε ή πρόκειται για τη συντομογραφία ονόματος.

Κωνσταντίνα Σούρα, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Αχαΐας