Ιππέας ηγέτης

Χρονολόγηση: τέλος Εποχής Χαλκού – πρώιμη Εποχή Σιδήρου

Προέλευση: θέση Προφήτης Ηλίας, συντεταγμένες: 41° 01’ 676’’Ν/24ο 01’ 822’’ Ε (Φίλιπποι 1 σύμφωνα με τη Διδ. Διατριβή Λ. Χατζηλαζαρίδη, 2000)

Διαστάσεις: ύψος: 15,1 εκ., πλάτος:16,8 εκ. σε βράχο συνολικών διαστάσεων 187×70 εκ.

Περιγραφή

Ιππέας που φέρει σύμβολα

Παρατηρήσεις

Ο ιππέας αποδίδεται σχηματικά, με ενιαία γραμμή,η οποία ξεκινά από το ένα πέλμα και καταλήγει στο άλλο. Πάνω από την κεφαλή υπάρχουν κάθετες εγχαράξεις. Από τα χέρια, που αποδίδονται γραμμικά, φύονται 14 διαφορετικά στελέχη, που απολήγουν σε διάφορα στοιχεία, όπως τόξο, πέλεκυς, βέλος, λόγχη, σφαίρες (;), και κάποια αδιάγνωστα.

Το άλογο αποδίδεται με ζεύγος παράλληλων γραμμών. Η εγχάραξη στο οπίσθιο μέρος αποδίδει το φύλο του ζώου, ενώ η διακεκομμένη εγχάραξη, μπροστά από τον λαιμό, πιθανώς να αποδίδει χαλινό. Στην ράχη του αλόγου αποδίδονται 2 ημικυκυκλικά σχέδια, που ίσως υποδηλώνουν τη σέλα.

Η συγκέντρωση τόσων αντικειμένων σε μία μορφή, πιθανώς να σχετίζεται με την κοινωνική/ στρατιωτική θέση που κατείχε ο ιππέας, μιας και η πληθώρα συμβόλων μάλλον θέλει να του αποδώσει διαφορετικές ιδιότητες και εξουσίες.

Στέλλα Ποιμενίδου, αρχαιολόγος, νυν ΕΦΑ Λέσβου (πρώην ΕΦΑ Καβάλας)

Διαλεκτός  – Δημήτριος  Μεγγίδης, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Καβάλας