Κάνθαρος με επίκληση στην Αφροδίτη

Χρονολόγηση: τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: Αρχαία Κόρινθος. Ρωμαϊκό Forum. Συλλογή Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, αρ. ευρ. C 1940-340.

Διαστάσεις: ύψος: 9,1 εκ., διάμετρος χείλους: 8,8 εκ.

Περιγραφή

Μελαμβαφής κάνθαρος αττικού εργαστηρίου, με υψηλό πόδι, χαμηλό εχινοειδές σώμα, υψηλό έξω νεύον χείλος και δύο κάθετες λαβές, οι οποίες φέρουν οριζόντιο λοβό. Κάτω από το χείλος σώζεται εγχάρακτη επιγραφή σε δύο σειρές, χωρίς κενά μεταξύ των χαρακτήρων, η οποία καταλαμβάνει και τις δύο πλευρές του αγγείου:

Πλευρά Α: ΑΦΡΟΔΙΤΑΣΕ,

Πλευρά Β: ΛΑΧΕΚΑΙΓΛΥΚ / ΥΣΠΟΘΟΣ

(Ἀφροδίτα σ’ἔλαχε καὶ γλυκὺς Πόθος).

Η φράση ακολουθεί σχήμα πινδαρικό, σε ιαμβικό μέτρο.

Παρατηρήσεις

Διαφορετικές ερμηνείες έχουν δοθεί ως προς την ακριβή ανάγνωση της επιγραφής, κατά τις οποίες η τελευταία λέξη αναγνωρίζεται κυρίως ως πόρος (SEG XI, 204). Ωστόσο, ο Boegehold τη διαβάζει ως πόθος, παρατηρώντας την τελεία στο κέντρο του θήτα και τη διαφοροποίηση του γράμματος με το ρo στην πρώτη λέξη. Αν και η ποιητική χροιά της επιγραφής είναι έντονη (Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσες, 999), δεν είναι βέβαιη η εσκεμμένη χρήση μέτρου. Στην Κόρινθο έχουν βρεθεί πολλά παρόμοια δείγματα ελληνιστικών αγγείων, των οποίων οι επιγραφές συνήθως περιορίζονται σε ονόματα θεοτήτων. Η συγκεκριμένη είναι η μεγαλύτερη που έχει εντοπιστεί έως σήμερα σε κάνθαρο.

Μανώλης Παπαδάκης, αρχαιολόγος,

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας, Ανασκαφές Κορίνθου