Κοτύλη του Χοίρασου

Χρονολόγηση: περίπου 650 π.Χ. Η παρουσία του κόππα και η αρχαϊκή μορφή των γραμμάτων δε συνηγορούν σε χρονολόγηση πέραν του 7ου αι. π.Χ.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: Ακροκόρινθος. Ιερό Δήμητρας και Κόρης. Συλλογή Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, αρ. ευρ. C 1965-171.

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 5 εκ., σωζόμενη μέγιστη διάμετρος: 10,5 εκ.

Περιγραφή

Μελαμβαφής κοτύλη (ή κύπελλο) πρωτοκορινθιακής περιόδου, τοπικού εργαστηρίου, με χαμηλό δακτυλιόσχημο πόδι και διευρυνόμενο προς τα πάνω σώμα. Περιμετρικά του σώματος του αγγείου σώζεται, αποσπασματικά, εγχάρακτη επιγραφή σε κορινθιακό αλφάβητο, με εναλλασσόμενη φορά (βουστροφιδόν):

Χοιράσου hα ϙοτύλλα̣ ἐμ̣ί . Ϙ̣ό̣ρι τα.[—].Ε.[—] / Χοιρα̣ vacat

(πιθανή ερμηνεία: «Είμαι η κοτύλη του Χοίρασου προς την Κόρη …»). Κάτω από την επιγραφή, σώζεται λεπτότερη εγχάρακτη γραμμή, η οποία πιθανώς να λειτούργησε σαν οδηγός ακολουθώντας την περιφέρεια του αγγείου και η οποία τέμνεται από άλλες τέσσερις κάθετες χαράξεις (εικ. 4).

Παρατηρήσεις

Κατά τον Stroud (SEG XXV, 343) δηλώνεται το όνομα του ιδιοκτήτη και η αφιέρωση της κοτύλης στην Κόρη. Οι Amyx και Wachter παραλείπουν την αναφορά «Ϙ̣ό̣ρι τα», ενώ ο Gallavotti (SEG XXIX, 332) προτείνει την έμμετρη ανάγνωσή της, «Χοίρα, σοῦ ἁ κοτύλλα εἰμί». Το όνομα Χοίρασος δεν είναι συνηθισμένο, αν και είναι γνωστή η ρίζα του, ενώ κατ’ υπόθεσιν μόνο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι απαντά σε δύο ακόμα αγγεία από την Κόρινθο (SEG LV, 392). Η Batino το συνδέει με τους Χοίρακους των Θεσμοφορίων, όπως παραδίδεται από τον Απολλόδωρο (FGrHist 244 F151).

Μανώλης Παπαδάκης, αρχαιολόγος,

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας, Ανασκαφές Κορίνθου