Λίθινη ενεπίγραφη βάση με ονόματα προσκυνητών

Χρονολόγηση βάσης: 2ος-1ος αι. π.Χ.

Προέλευση: ναός των 99 Αγίων Πατέρων, ακρόπολη Πολυρρήνιας

Διαστάσεις: ύψος: 46 εκ., πλάτος: 60 εκ., πάχος: 42,5 εκ.

Περιγραφή – παρατηρήσεις

Η ενεπίγραφη βάση ανήκει σε μια σειρά 27 επιγραφών, οι οποίες βρίσκονται εντοιχισμένες στον ναό των 99 Αγίων Πατέρων, κτισμένο στα τέλη του 19ου αι., που συναντάμε ανεβαίνοντας στην ακρόπολη της Πολυρρήνιας. Ιδιαιτερότητα του ναού αποτελεί η δόμηση από αρχαίους λίθους και οι επιγραφές από τιμητικά ψηφίσματα ή ονόματα προσκυνητών, οι οποίες χρονολογούνται από τον 3ο αι. μέχρι και τον 1ο αι. π.Χ. Στη θέση αυτή το 1938, ο Β. Θεοφανείδης έφερε στο φως κατάλοιπα ναού του 4ου αι. π.Χ.

Η συγκεκριμένη βάση είναι εντοιχισμένη στον δυτικό τοίχο της εκκλησίας. Διακοσμείται στο άνω μέρος με κυμάτιο. Η ενεπίγραφη επιφάνεια έχει πολλές φθορές, που μόλις μπορούν να αναγνωριστούν τα γράμματα. Φέρει ονόματα των προσκυνητών, τα οποία χάραζαν για να τιμήσουν τη θεότητα:  ̓

Αρις[το]μένης Ναυσιτέλης

Κλήβωλος      Θεάγεος Τασκαιννάδας Θεαγένεος.

Πεισύλος        Τασκάδα

Ποτῖτος Ἄπουλος Μελάνω.     

Το όνομα Τασκαιννάδας είναι χαραγμένο, με γράμματα μικρότερα και χαραγμένα αμυδρά, επάνω από το Θεάγε. Περιλαμβάνονται ονόματα που εμφανίζονται στην Κρήτη, μόνο στην Πολυρρήνια, αλλά είναι γνωστά και σε άλλες ελληνικές επιγραφές (Κλήβωλος) ή χρησιμοποιούνται συχνά στη Δυτική Κρήτη (Τυχαμένης) ή απαντούν μόνο στην Κρήτη (Μέλανος).

Μαρία Σκόρδου, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Χανίων