Λίθινη επιγραφή με χαραγμένα ανθρωπωνύμια

Χρονολόγηση επιγραφής: 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: αρχαία Πολυρρήνια, θέση Καππαδόκι (υπόδειξη Β. Μυλωνάκη). Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου, αρ. ευρ. Ε32.

Διαστάσεις: ύψος: 68 εκ., πλάτος: 46 εκ., πάχος: 15 εκ.

 

Περιγραφή – παρατηρήσεις:

Η επιγραφή σώζει χαραγμένα κύρια ονόματα κατά ασαφή και ακατάστατο τρόπο, από διάφορα χέρια: ̓

Ανδροκλῆς

Τάσκος

Σάνος

Αἰμιλιανός

Τασκάδας

Σώσανδρος

Σῶσος

Θόρσυς  ̓

Ανθαγόρας

Σῶσος

Θεόδωρος

 ̓Ανδρόθεμις

Κλήβωλος

Η προχειρότητα με την οποία χάραξαν αυτά τα ονόματα, δυσκολεύει την ανάγνωσή τους. Τα ονόματα απαντούν, είτε με χαρακτήρες μικρότερου μεγέθους, επάνω από άλλα γράμματα, είτε με γράμματα μεγαλύτερου μεγέθους, πάνω σε ονόματα προγενέστερης χάραξης. Ορισμένα ονόματα είναι ελλιπή, σε μορφή αποσπασματική.

Μαρία Σκόρδου, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Χανίων