Μόνωτο κύπελλο με χάραγμα ύστερων ρωμαϊκών χρόνων

Χρονολόγηση αγγείου: 3ος -4ος αι. μ.Χ.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: περιοχή “Αστέρια” Γλυφάδας. Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά αρ. ευρ. 9868.

Διαστάσεις: ύψος: 8,9 εκ., μέγιστη διάμετρος: 6,9 εκ., διάμετρος βάσης 3 εκ.

Περιγραφή

Κύπελλο μόνωτο από καστανέρυθρο πηλό, μέτριας καθαρότητας. Πρακτικά ακέραιο, ύστερα από συγκόλληση μεγάλων θραυσμάτων. Σώμα σφαιρικό, με λεπτά τοιχώματα και παχύ, έξω νεύον χείλος ενιαίου περιγράμματος. Λαβή κάθετη ταινιωτή, βάση ψηλή, στενή, κυλινδρική. 

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για αγγείο πόσης ευρείας διάδοσης, το οποίο συνόδευσε ως κτέρισμα τον νεκρό λακκοειδούς τάφου σε νεκροταφείο των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων.

Στο σώμα, κοντά στη λαβή, ισοσκελής σταυρός, χαραγμένος μετά την όπτηση. Μεταξύ των κεραιών του, ανά δύο λεπτές ακτίνες, εγγεγραμμένες κατά το ήμισυ σε αμελή κύκλο και κατά το υπόλοιπο σε αστέρι, αμελούς σχεδίασης. Το χάραγμα πιθανότατα παραπέμπει στην επικράτηση της νέας θρησκείας στον ελλαδικό χώρο.

Γαλήνη Δασκαλάκη, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

Βασιλική Αντωνοπούλου, αρχαιολόγος ΥΠΠΟΑ