Νεότερα και σύγχρονα επιγραφικά χαράγματα στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Βράχα Ευρυτανίας

Η Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, βρίσκεται 2 χλμ βόρεια του οικισμού Βράχα του Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας. Το Καθολικό της μονής είναι αγιορείτικου τύπου, στον τύπο του σταυροειδούς με τρούλο, νάρθηκα και ανοιχτό εξωνάρθηκα. Ο ναός κτίστηκε στα 1745 και η τοιχογράφηση ολοκληρώθηκε το 1753.

Οι τοιχογραφημένες επιφάνειες του ναού φέρουν σύγχρονα επιγραφικά χαράγματα της περιόδου 1945-2009, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στον εξωνάρθηκα, εκατέρωθεν της εισόδου και πάνω από αυτήν (εικ. 1).

Είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με μεγαλογράμματη κυρίως γραφή, ελεύθερα στον χώρο ή μέσα σε πλαίσιο, με ορθογραφικά λάθη και ασυνέχειες ως προς τις διαστάσεις και το βάθος της χάραξης των γραμμάτων και αναπτύσσονται άλλοτε οριζόντια κι άλλοτε κάθετα, σε ένα ή περισσότερους στίχους αντίστοιχα (εικ. 2-4).

Ως προς τη μορφή, πρόκειται για απλές εγχαράξεις, αραιότερα ή πυκνότερα διατεταγμένες μεταξύ τους, έχουν διαφορετικό προσανατολισμό και συχνά επικαλύπτονται. Το περιεχόμενο των χαραγμάτων παρέχει στον επισκέπτη/αναγνώστη ευσύνοπτες πληροφορίες φυσικών προσώπων που μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο σε συντομογραφία (εικ. 2):

α) Κ Π

β) Δ Κ Χ

γ) Α Κ Ρ

δ) Γ Κ Α

  1. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και χρονολογία σε συντομογραφία (εικ. 2):

α) Τ Π Κ/1950

β) Κ Δ Χ 1974

γ) Κ Σ Χ Α Ν/ 19 5 1963

  1. Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία (εικ. 2, 4):

α) ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ/20-8-83

β) ΚΩΣΤΑΣ/20-8-83/ΤΑΣΙΟΣ

γ) Αντώνης Συρίγος /3/7/09

  1. Όνομα ή ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, τόπος καταγωγής, τόπος προσωρινής διαμονής και υποδήλωση της ιδιότητας σε παρόντα ή παρελθοντικό χρόνο (εικ. 2-3):

α) ΧΡΥΣΑ ΣΚΟΠΙΑ

β)ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ/ ΝΕΑ ΦΟΚΕΑ/ΧΑΗΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ

γ) ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΗΧΑΗΛ/ 20-4-50/ ΕΣΟ / 3 ΛΟΧΟΣ/ΣΤΓ 908

  1. Ολόκληρες φράσεις με προσωπικό ή ιδεολογικό περιεχόμενο (εικ. 4):

α) I LOVE YOU/PEACE ON EARTH/WILL YOU DIE FOR ME?,

μέσα σε ελλειπτικό πλαίσιο και βέλος με κατακόρυφη φορά,

β) LOVE/UNITY/PEACE

σε κυκλική διάταξη γύρω από το σύμβολο της ειρήνης.

  1. Ερωτοαποκρίσεις (εικ. 4):

ARE YOU FREE? NEVER

Αθανασία Τσόκα, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας