Πήλινος πίνακας με ερωτική επιγραφή


ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ: 510-490 π.Χ.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ΤΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ: Ακρόπολη Αθήνας. Μουσείο Ακρόπολης, αρ. ευρ. Ακρ. 67.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ύψος: 65,5 εκ., πλάτος: 52 εκ.

Περιγραφή
Αποσπασματικά σωζόμενος ζωγραφιστός πίνακας, ίσως ανάθημα ή τμήμα αρχιτεκτονικής διακόσμησης. Βρέθηκε σε θραύσματα το 1885, στην περιοχή μεταξύ Προπυλαίων και Ερεχθείου. Αποδίδεται στον ζωγράφο Ευθυμίδη ή τον κύκλο του.
Στο υπόλευκο πεδίο εικονίζεται νεαρός οπλίτης που ορμά στη μάχη, με τη χλαμύδα του διπλωμένη στη μέση. Στο κεφάλι φορά κράνος αττικού τύπου, στο αριστερό χέρι κρατά δόρυ και στο δεξί ασπίδα με έμβλημα έναν Σάτυρο. Δεξιά και αριστερά του κράνους είναι γραμμένες με χρώμα οι λέξεις:

Γλαυ[κ]ύτ[ε]ς καλὸς

δηλαδή «ο Γλαυκύτης είναι όμορφος». Κάτω από το όνομα Γλαυκύτης διακρίνεται μισοσβησμένο το όνομα Μεγα[κ]λ[ὲ]ς.

Παρατηρήσεις
Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι στην αρχική αναγραφή εξαίρεται η ομορφιά ενός γνωστού αθηναίου αριστοκράτη. Πρόκειται για τον Μεγακλή του Ιπποκράτους από το γένος των Αλκμαιωνιδών, ανιψιό του Κλεισθένη, θείο του Περικλή και παππού του Αλκιβιάδη, ο οποίος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Αθηναίων Πολιτεία, ΧΧΙΙ.5), εξοστρακίστηκε τρία χρόνια μετά τη μάχη του Μαραθώνα, δηλαδή το 487/6 π.Χ., ως επικίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα. Πιθανότατα τότε το όνομά του αντικαταστάθηκε στον πίνακα με αυτό του Γλαυκύτη, ενός άλλου ωραίου νέου της εποχής. Για τον Γλαυκύτη δεν γνωρίζουμε πολλά. Με το όνομα αυτό εμφανίζεται ένας αγγειοπλάστης, η σχέση του όμως με τον αναφερόμενο στον πίνακα παραμένει αβέβαιη.

Σταματία Ελευθεράτου, αρχαιολόγος, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων Μουσείου Ακρόπολης