Πήλινο φιαλίδιο με κατάρα

Χρονολόγηση αγγείου: 325-300 π.Χ.

Προέλευση: Σαλαμίνα, αρχαία πόλη (Αποθήκη Αρχαιολογικού Μουσείου Σαλαμίνας)

Διαστάσεις: διάμετρος βάσης: 6,1 εκ., ύψος: 3,5 εκ.

Περιγραφή

Μελαμβαφές φιαλίδιο με εγχάρακτες επιγραφές στην εσωτερική επιφάνεια. Το κείμενο βρίσκει αντιστοιχία σε κείμενα μολύβδινων καταδέσμων. Μετά από μία εισαγωγική φράση, η οποία σώζεται αποσπασματικά αλλά αποδίδει τη φράση «δένω στα έγκατα της γης», ακολουθούν ονόματα ανδρών και γυναικών.

[Καταδ]ῶ παρὰ γαίης

Μ[νησίπ]πη

Ἀριστόμαχος

Μυ[ρωνίδο]υ Φαινί(π)πης

[Ἀρι]στομή[δου]

Χιωνίδο(υ)

Παρατηρήσεις

Βρέθηκε σε απορριμματική απόθεση οικίας της αρχαίας πόλης της Σαλαμίνας, όμως η αρχική του θέση θα ήταν κάτω από κατώφλι της οικίας ή σε κάποιον τελετουργικό λάκκο. Στόχος είναι να πληγούν μέσω της μαγείας τα μέλη γειτονικής οικίας, τα οποία κατονομάζονται. Πιθανή αιτία είναι κάποια οικονομική αντιπαλότητα. Το φιαλίδιο ανήκει σε μία μικρή ομάδα ακέραιων ενεπίγραφων αντικειμένων και αγγείων (λύχνοι, σκύφοι, φιάλες), τα οποία χρησιμοποιούνται σε πρακτικές μαγείας. Το καθημερινό αντικείμενο μετατρέπεται σε συσκευή μεταφοράς του μαγικού μηνύματος και παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην τελετουργία.

Γιάννης Χαιρετάκης, δρ αρχαιολόγος