Ρωμαϊκή σαρκοφάγος με χαράγματα ονομάτων νεότερων χρόνων

Χρονολόγηση σαρκοφάγου: ρωμαϊκοί χρόνοι (μέσα 2ου αι. μ.Χ.)

Προέλευση / τόπος φύλαξης: βρέθηκε στο πηγάδι της κεντρικής πλατείας του οικισμού Αλέα Τεγέας (πρ. Πιαλί), Ν. Αρκαδίας. Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας, αρ. ευρ. ΑΜΤ 3445α.

Διαστάσεις: μήκος: 217 εκ., πλάτος: 90,5 εκ., ύψος: 84 εκ., πάχος: 15 εκ.

Περιγραφή

Μαρμάρινη θήκη σαρκοφάγου (αττικού τύπου), θραυσμένη και συγκολλημένη. Εσωτερικά, φέρει σε όλες τις όψεις της από έναν εγχαραγμένο σταυρό (5ος-6ος αι. μ.Χ.). Στη μια μακρά εξωτερική επιφάνειά της υπάρχει πληθώρα χαραγμάτων, κυρίως στη μορφή ελληνικών κεφαλαίων γραμμάτων.

Παρατηρήσεις

Πολύ καιρό μετά την αρχική της χρήση ως τάφος των ρωμαϊκών και των πρωτοβυζαντινών χρόνων, η μαρμάρινη σαρκοφάγος δέχτηκε πολλαπλά χαράγματα στη μορφή τριών ελληνικών γραμμάτων, τα οποία εκφράζουν το βαφτιστικό όνομα, το πατρώνυμο και το επώνυμο ενός προσώπου πχ.

ΑΚΑ, ΝΔΠ, ΤΙΒ, ΒΓΓ, κ.ά.

Η σύντμηση αυτή συναντάται ευρέως τον 19ο και κυρίως τον 20ό αι., συνήθως ως ένδειξη ιδιοκτησίας ή απλώς παρουσίας. Στην περίπτωση της σαρκοφάγου, η οποία είχε εναποτεθεί σε κεντρικό σημείο του χωριού Αλέα, δίπλα σε πηγάδι και εκκλησία, τα αρχικά θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως «υπογραφές» προσκυνητών ή περαστικών. Ως προς τη χρονολόγηση των χαραγμάτων, χαρακτηριστική είναι η μοναδική σωζόμενη χρονολογία, το έτος 1949.

Susanne Metaxas, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Αρκαδίας