Σκηνή κυνηγιού

Χρονολόγηση: τέλος Εποχής Χαλκού – πρώιμη Εποχή Σιδήρου

Προέλευση: θέση Προφήτης Ηλίας, συντεταγμένες: 41° 01’ 676’’Ν/24ο 01’ 822’’ Ε (Φίλιπποι 1,σύμφωνα με τη Διδ. Διατριβή Λ. Χατζηλαζαρίδη, 2000)

Διαστάσεις: συνολικό πλάτος παράστασης: 60,7 εκ. σε βράχο συνολικών διαστάσεων 110×147 εκ.

Επιμέρους στοιχεία:

i) Ιππέας: ύψος: 23,5 εκ., πλάτος: 12,7 εκ.

ii) Βέλος: μήκος: 6,3 εκ.

iii) Ζώο: ύψος: 7,3 εκ., πλάτος: 15,4 εκ.

Περιγραφή

Σκηνή κυνηγιού αποτελούμενη από τρία στοιχεία τον ιππέα-κυνηγό, το βέλος και το άγριο ζώο.

Παρατηρήσεις

Το σώμα του ιππέα αποδίδεται σχηματικά, με ενιαία γραμμή. Το ένα πέλμα απολήγει σε έναν σχηματισμό αστερίσκου. Ίσως, πρόκειται για εξάρτημα που χρησίμευε για το κέντρισμα του ζώου. Ο λαιμός και το κεφάλι αποδίδονται γραμμικά και διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Στο ένα χέρι κρατά τόξο, ενώ το άλλο κάμπτεται πάνω από το κεφάλι του ιππέα και αποδίδει τη στιγμή της ρίψης του βέλους.

Το άλογο αποδίδεται με ζεύγος παράλληλων γραμμών. Στη ράχη του τα δύο ημικυκυκλικά σχήματα πιθανόν υποδηλώνουν τη σέλα. Στο οπίσθιο μέρος του ζώου αποδίδεται με εγχάραξη το φύλο και η ουρά του, ιδιαιτέρως μακριά.

Το βέλος αποδίδεται σε τροχιά προς το άγριο ζώο, που αποτυπώνεται σε διασκελισμό. Πρόκειται, πιθανόν για ελάφι, δεδομένου ότι δηλώνονται τα κέρατα.

Μεταξύ του άγριου ζώου και του ιππέα παρεμβάλλονται άλλα χαράγματα, που, μάλλον, δεν σχετίζονται με την εν λόγω παράσταση, επειδή αποδίδονται σε άλλη κλίμακα. Ωστόσο, η λεπτομερέστερη μελέτη των εν λόγω χαραγμάτων μπορεί να δώσει στοιχεία σχετικά με το ποιο ακιδογράφημα είναι προγενέστερο. Σχετικά με τη χρονολόγηση, πρβλ. το γενικό κείμενο των Βραχογραφιών νομού Καβάλας.

 Στέλλα Ποιμενίδου, αρχαιολόγος, νυν ΕΦΑ Λέσβου (πρώην ΕΦΑ Καβάλας)

Διαλεκτός  – Δημήτριος  Μεγγίδης, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Καβάλας