Το χάραγμα του τοπογράφου

Χρονολόγηση χαράγματος: 1920 ή αργότερα

Προέλευση: Ναός του Ολυμπίου Διός, Αθήνα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος): 16×3,5 εκ.

Περιγραφή

Εγχάρακτος αριθμός

81,152

που εντοπίζεται στον στυλοβάτη του ΒΑ σωζόμενου κίονα, του Ναού.

Παρατηρήσεις

Δεν γνωρίζουμε πότε χαράχτηκε ο αριθμός, όμως, οι εργασίες για την ίδρυση του πρώτου χωροσταθμικού δικτύου Αθηνών ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1920. Ο συγκεκριμένος αριθμός αναφέρεται στο ορθομετρικό υψόμετρο, δηλαδή στην απόσταση του συγκεκριμένου σημείου από το γεωειδές κατά τη διεύθυνση της κατακόρυφου, με επιφάνεια αναφοράς τη μέση στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας (ΜΣΘ). Η τελευταία, προκύπτει από ειδικά όργανα, τους παλιρροιογράφους, βασικό σημείο αναφοράς των οποίων είναι η χωροσταθμική αφετηρία R287 στον Πειραιά.

Σήμερα, βασιζόμενοι στο εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΄87, τοπογραφικό διάγραμμα του αρχαιολογικού χώρου που έγινε το 2007, το υψόμετρο του σημείου καθορίζεται στα 80.958 μ. Η υψομετρική διαφορά που παρατηρείται οφείλεται είτε στην αλλαγή της στάθμης της θάλασσας, λόγω κλιματικής αλλαγής και διακύμανσης του γεωειδούς, είτε στις μεθόδους και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε εποχή.

Στεφανία Χρυσικοπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

Ευρύκλεια Αλεξανδράκη, πολιτικός μηχανικός, ΕΦΑ Πόλης Αθηνών