Χάραγμα ανθρώπινης μορφής στην αρχαία Έδεσσα

Χρονολόγηση: υστερορωμαϊκή περίοδος

Προέλευση: Αρχαία Έδεσσα. Νότια πύλη.

Διαστάσεις: ύψος: 20 εκ.

Περιγραφή:

Δεξιά της μνημειακής νότιας πύλης της αρχαίας Έδεσσας ανοίγεται μικρή τετραγωνική εσοχή, η οποία σχετίζεται με την παρουσία του πυλωρού, που έλεγχε την είσοδο και έξοδο από την πόλη. Εκεί, σε εντοιχισμένο μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος αποτυπώνεται χάραγμα που παριστάνει ανθρώπινη μορφή (εικ. 1).

Παρατηρήσεις:

Η μορφή αποδίδεται σε σχετική κίνηση, με ανοικτά τα πόδια και υψωμένα τα χέρια. Φορά κοντό χιτώνα και, ίσως, θώρακα, ενώ στο δεξί χέρι κρατά, μάλλον, όπλο. Δίνει την εντύπωση ότι παριστάνει στρατιώτη που ορμά στη μάχη.

Γεώργιος Σταλίδης, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Πέλλας