Χάραγμα σε ελληνιστικών χρόνων άγαλμα εφήβου από το Ελληνικό Άστρους

Χρονολόγηση αγάλματος: τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.

Προέλευση / τόπος φύλαξης: βρέθηκε στα τέλη του 19ου αι. στο ιερό του Πολεμοκράτη, στην Εύα Κυνουρίας (Ελληνικό Άστρους). Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους, αρ. ευρ. 39.

Διαστάσεις: το άγαλμα έχει σωζόμενο ύψος 47,5 εκ. Βασισμένοι στο ύψος της κεφαλής του αγάλματος (12 εκ.), το οποίο αναφέρει ο Α. Furtwängler, το πλήρες ύψος του θα ήταν 84 εκ.

Περιγραφή

Η επιγραφή χαράχτηκε στον κορμό ενός μαρμάρινου αγάλματος εφήβου:

Ἰωάννης Φ. Ροζολής.

Παρατηρήσεις

Το άγαλμα είναι κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο. Λείπουν η κεφαλή, τα χέρια και τα πόδια, ο δε κορμός είχε σπάσει στο μέσον και έχει συγκολληθεί. Το έργο είχε τοποθετηθεί έξω από την είσοδο της κατοικίας του Ροζολή, η οποία έχει κτισθεί πάνω στον ναό του Πολεμοκράτη.

Παναγιώτης Φάκλαρης, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας