Χάραγμα στην Ποικίλη Στοά της Αρχαίας Αγοράς

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ: γύρω στο 470-460 π.Χ.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ: τέλη 6ου – α΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: βρέθηκε in situ στον τέταρτο λίθο (από βόρεια) της δυτικής πλευράς της ευθυντηρίας της Ποικίλης Στοάς. Ο λίθος πιθανώς προέρχεται
από άλλο πρωιμότερο κτίσμα και τοποθετήθηκε στην Ποικίλη Στοά σε δεύτερη χρήση. Αρχαία Αγορά i 7554 (IG i 3 1404ter)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Λίθος: μήκος: 151 εκ., πλάτος: 54 εκ., πάχος: 56 εκ.
ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 0,45-0,75 εκ., στ. 5: 0,21 εκ.

Περιγραφή:

Η επιγραφή έχει χαραχθεί σε κατακόρυφη διάταξη, από κάτω προς τα πάνω. Τα γράμματα είναι μεγάλα και ευδιάκριτα, εκτός από τον στίχο 5, που έχει χαραχθεί επί τα λαιά, με μικρότερα γράμματα, πιθανώς από άλλο χέρι.

ΣΙΚΕΟΝ

ΚΑΛΟΣ

ΗΕΡΜΚ

ΛΟΚΡΙΟΝ

ΜΑΥΛΛ (επί τα λαιά)

ΚΑΛΟΣ.

Σικεών

Καλός

Λοκρίων

Μαυλλ (επί τα λαιά)

καλός

Παρατηρήσεις:

Το χάραγμα εντάσσεται στις επιγραφές «καλών», μια συνηθισμένη πρακτική, που απαντά κυρίως στην αγγειογραφία από τον ύστερο 6ο αι. π.Χ. κ.εξ. Επιγραφές «καλών» συναντάμε και σε αρχιτεκτονικά μέλη και, ανάλογα με τα αρχαιολογικά συμφραζόμενα, έχουν σχετιστεί με τεχνίτες που λάξευαν τον λίθο ή άλλους εργάτες που συμμετείχαν σε οικοδομικές εργασίες. 

Στο συγκεκριμένο χάραγμα, ο Σικεών και ο Λοκρίων είναι το αντικείμενο του πόθου ενός ανώνυμου χαράκτη. Το όνομά του ίσως δηλώνεται στο στίχο 3, αν ερμηνεύσουμε τη λέξη hερμκ ως αρχή ενός ανολοκλήρωτου κύριου ονόματος στη δοτική. Ο στίχος 5, κατά τον T. Leslie Shear Jr., θα μπορούσε να αναφέρεται στη λέξη μαῦλις, που σημαίνει τη γυναίκα μαστροπό, και ίσως προστέθηκε από κάποιον άλλον ως μειωτικό σχόλιο για τον «θηλυπρεπή» χαρακτήρα του Λοκρίωνα.

Στην περίπτωση αυτή, το χάραγμα του όμορφου Σικεώνα και Λοκρίωνα αποτελεί έκφραση ενός άτυπου διαλόγου, ανάμεσα στον γραφέα, τον αποδέκτη ή κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο, όπου όλοι μαζί αλληλεπιδρούν και σχολιάζουν τα γραφόμενα.

Θάλεια Σπυριδάκι, αρχαιολόγος-μουσειολόγος, ΕΦΑ Πόλης Αθηνών / Θ-ΙΝΚ