Χαράγματα στο Καθολικό της Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Μονή Σωτηράκη) στο Άνω Αλεποχώρι Μεγαρίδας

Η Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Μονή Σωτηράκη) είναι ένα ερειπωμένο μοναστηριακό συγκρότημα στο όρος Πατέρας, στο Άνω Αλεποχώρι. Σώζεται το αναστηλωμένο Καθολικό, που χρονολογείται στον 13ο αι., και ερείπια συγκροτήματος κτηρίων μεταβυζαντινών χρόνων, που περιβάλλονται από περίβολο. Το Καθολικό ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόκλιτου σταυρεπίστεγου ναού (παραλλαγή Α1) και σώζει αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο του 13ου αι.

Στη δυτική όψη του ναού, εκατέρωθεν της εισόδου, διακρίνονται χαράγματα σταυρών (εικ. 1-2), ενώ στο εσωτερικό του ναού, σε ημικατεστραμμένη τοιχογραφία όρθιου μετωπικού αγίου στον νότιο τοίχο, εντοπίζεται χάραγμα πλοίου και χάραγμα έφιππης μορφής. Οι εγχαράξεις είναι πολύ αχνές (εικ. 3).

Ελευθερία Ζαγκουδάκη, αρχαιολόγος, ΕΦΑ Δυτικής Αττικής

Κατερίνα Δελούκα, αρχαιολόγος